Ledningsägarmodul

Är du ledningsägare med ett stort eller nationellt nät eller vill du helt enkelt minska antalet frågor som din organisation måste svara på manuellt? För att bättre sortera bland alla dina inkommande förfrågningar finns en så kallad Ledningsägarmodul. Det är en automatiserad ”robot” som sorterar bland dina inkommande frågor, på ett sätt som du själv kan ställa in. En stor fördel är att man kan sortera bort ärenden som ligger långt ifrån ditt ledningsnät.

Ledningsägarmodulen fungerar bara för dig som är med i Ledningskollen.se.

Ledningskollen är en webbtjänst som sätter den som vill gräva i kontakt med alla de som kan ha infrastruktur på platsen. En förfrågan om ledningsanvisning i Ledningskollen når alltså alla som står bakom tjänsten. Tjänsten är gratis att använda.

Ledningskollen sorterar automatiskt bort alla frågor som ligger utanför ledningsägarens angivna geografiska område. Men för den som har ett stort eller nationellt nät, kan Ledningskollens sorteringsfunktion ändå ge ett stort antal ärenden att hantera. Ledningsägarens nät omvandlas till kilometerrutor av Ledningskollen, av säkerhets- och sekretesskäl. En kilometerruta är stor vilket innebär att grävningen ske långt ifrån ledningen men ändå genererar en fråga.

Ledningsägarmodulen har två huvudsakliga funktioner. Dels att automatiskt filtrera bort ointressanta ärenden för ledningsägaren. Dels att uppdatera intresseområden i Ledningskollen när det egna ledningsnätet förändras. Det går också att integrera Ledningsägarmodulen med ledningsägarens eget ledningssystem via ett systemgränssnitt.

Nerladdningar

Ladda ned senaste versionen (version: 1.4.2, uppdaterad: 2017-03-07)